PRP Kiti Nedir?

PRP kiti, PRP eldesinde kullanılan özel medikal bir  üründür. PRP; platelet bakımından yani trombosit bakımından zengin olan kan plazmasıdır. PRP Tedavisinde, PRP kiti kullanılarak hastadan kan alınır, özel tüpler  içinde santrifüj işleminden geçirilir ve platelet bakımından zengin plazma elde edilir. Yeni nesil özel sistemler sayesinde, tek sefer 5 dakika santrifüjleme ile kan komponentleri yapıları bozunmadan ayrıştırılması mümkündür. 

PRP kiti ile zenginleştirilmiştrombosit konsantresi;  büyüme faktörleri bakımından zenginidir; büyüme faktörleri ise doku hasarının giderilmesi ve  hücre yenilenmesi için gerekli yapı taşlarıdır. Normalde 1ml kan içerisinde ortalama 200,000 adet trombosit  bulunurken, PRP kiti sayesinde 1ml kandaki trombosit sayısı 1,000,000 adetin üzerine çıkarılmaktadır; böylece kısa sürede hızlı bir iyileşme ve rejuvenasyon süreci yürütülmektedir.  PRP tedavilerinde temel amaç, tek bir seferde mümkün olduğunca trombosit bakımından zengin plazmayı doku içerisine enjekte edilmesini sağlamaktır.

PRP Tedavileri

Platelet konsantrasyonunun sağlanması kadar  plaletlerin yapısında bozulma olmaması da oldukça önemlidir. Bu nedenle basit cam tüpler, basit enjektörler yada eski plazma ayrıştırma sistemlerinin kullanımı ile gerçek bir PRP tedavisi yapılması mümkün değildir. Gerçek bir PRP Tedavisi ancak gerçek bir PRP kiti ile mümkündür. Bu özel PRP Sistemleri kısa sürede, oldukça konsantre ve verimli PRP eldesine imkan sunar. 

Çok uzun yıllardan beri fizik tedavi, ortopedi ve diş hekimliği branşlarında kullanılırken; yeni dönemde estetik dermatoloji, medikal estetik ve plastik cerrahi branşlarında da oldukça yoğun kullanım alanı bulmaktadır. Yeni nesil PRP Kitleri her branşa özel olarak geliştirilmiş çeşitleri ile sunulmaktadır. Bu sistemlerin tümü CE  Class IIb Trombosit Konsantre Sistem Sertifikasına sahip, FDA Onaylı sitemlerdir. Estetik PRP, Ortopedi  PRP, Dental PRP ve Saç PRP olarak farklı çeşitleri mevcuttur. Hedeflenen tedaviye yönelik; hyaluronik asit, batroksobin, kalsiyum klorür ve biotin gibi  etkenler ile desteklenmiş  özel katkılı PRP Kitleri de sunulmaktadır. 

PRP tedavileri, yalnızca uzman doktorlar tarafından uygulanması gereken  tedavilerdir. PRP kiti ile yapılan uygulamaların faydasına bakıldığında kısa sürelerde hasarlı dokunun iyileşmesini sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca,  PRP tedavilerinin, cildin kolajen ve elastin üretimini arttırarak  hızlı bir rejuvenasyon etkisi sunduğu da bilinmektedir. Örneğin; estetik PRP kiti ile birkaç uygulama seansı sonrasında ciltteki kırışıklıklar, akne lekeleri, gözaltındaki çökkünler, morluklar ve benzeri pek çok cilt problemi   iyileştirilmekte, yaşlanma sürecinin etkileri ciddi oranda ortadan kaldırılmaktadır.  Yine saç tedavilerinde PRP;  saç soğanını uyarıcı yeni saçların çıkmasını tetikleyici etkinin yanı sıra var olan saçların kalınlaşıp güçlenmesini sağlayıcı etki göstermektedir. Saç ekimleri PRP destekli yapılmakta, ekim den 6-8 hafta  Sonrasında PRP enjeksiyonları önerilmektedir.

DPG PRP ile Kusursuz Sonuçlar Elde Edin

Dermoaroma tarafından İtalya’da üretilen DPG PRP kiti, Napoli Federico II Üniversitesi Malzeme Mühendisliği ile ortak ARGE çalışması neticesinde geliştirilmektedir.Dermoaroma,  estetik, dental, ortopedi ve saç tedavilerinde kullanılan özel trombosit konsantre sistemleri sunmaktadır.  DPG PRP kitlerinde firma tarafından özel geliştirilmiş, patentli alkil akrilat krospolimer bazlı ayrıştırıcı jel (inert separator jel)  bulunmaktadır. İnert separator jel sayesinde elde edilecek trombosit verimliliği %95-96 oranındadır.. Bu oran  cam/ plastik bazlı basit ayrıştırma sistemlerinde,  ya da silikon bazlı ayrıştırıcı jeli bulunan sistemlerde trobosit verimliliğ %35-40 civarında olmaktadır. Ayrıca,  PRP kiti olarak sunulan birçok sistemin biyouyumluluğu konusunda maalesef yeterli çalışma yapılmamıştır;  kanserojen etkisinin olup, olmadığına dair yeterli düzeyde çalışma yapılmadığı gibi klinik çalışmaları da  bulunmamaktadır. O nedenle, PRP Tedavilerinde kullanılan PRP Kitleri son derece önemlidir. PRP tedavilerinde kaliteyi arttıran ve fark yaratan unsurların başında platelet yoğunluğu ve kalitesi gelmektedir. Dermoaroma DPG PRP kitleri ile elde edilen plazmanın platelet yoğunluğu normal kandaki yoğunluğa oranla 6 kat daha fazla olduğu  klinik çalışmalarca kanıtlanmıştır; biyouyumluluk ve toksisisite raporları ile güvenilirliği ve kalitesi uluslararası akredite laboratuvarlar tarafından  tescillenmiştir. 

Dermoaroma DPG PRP kiti ile yapılan tedavilerde,  platelet yoğunluğunun fazla olması seansta genel olarak tek tüp kullanımı ile avantaj sağlamaktadır. 2. Seansın 3. ya da 4. hafta sonra yapılması genellikle yeterli olmaktadır. Hastadan hastaya değişmekle birlikte, genellikle 2-4 seans DPG PRP uygulaması yeterli olmaktadır.  Dermoaroma DPG PRP tedavilerinin etkisi belirgin bir şekilde ikinci hafta sonunda gözlenmektedir. Tedavi den sonraki  ikinci ayın sonunda ise değişimler belirgin hale gelmektedir ve iyileşme süreci altıncı aya kadar devam etmektedir. Dermoaroma DPG PRP kitleri CE ve ISO kalite belgelerine sahip olmakla beraber sağlık bakanlığı tarafından onaylıdır. Ayrıca FDA – CE Sınıf II B – Class IIB Trombosit Konsnatre Sistem  Sertifikasına sahiptir. Dermoaroma DPG PRP kitleri içerisinde; özel tedaviler için geliştirilmiş,  Hyaluronik Asit, Kalsiyum Klorür, Kalsiyum Klorür + Batroksobin, Sint – OSS (Sentetik Kemik Tozu) katkılı özel DPG PRP tedavi kitleri de bulunmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.