Başarılı Bir PRP Tedavisi İÇin Önşart Gerçekl Bir PRP Kit Kullanılmasıdır

PRP Kit yani Platelet Bakımından Zengin Plazma Tedavisi son dönemlerde oldukça popüler bir tedavi olmuştur.Hastadan alınan kanın özel sistemler aracılığıyla ayrıştırılarak, platelet bakımından zengin bir plazma yani trombosit konsantresi elde edilerek, tedavisi hedeflenen bölgeye enjeksiyonu temeline dayanmaktadır.

Kanımızdaki  plateletlerin vücudumuzdaki yaraların iyileşmesi, dokunun yenilenmesi, kollajen sentezindeki artış ve ilgili bölgedeki damarlanmada artış sağlama, yumuşak doku ve kemik dokuda  rejenerasyonu indükleme  gibi rol aldıkları temel görevler  vardır.

Plateletler bu görevleri;

İçlerinde bulunan, yara iyileşmesini arttıran ve doku rejenerasyonunu hızlandıran çeşitli büyüme faktörleri sayesinde yapar. Bunlardan en bilinen ve üzerinde birçok bilimsel çalışma yapılan, etkileri klinik çalışmalar ile kanıtlanmış olan  büyüme faktörleri;

PDGF, TGF-ß ve IGF’(İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü) dür.  PRP Tedavisi farklı isimler ile de anılmaktadır;  PRP Tedavisine, GRP – Büyüme faktör bakımından zengin plazma tedavisi diyen kurumlar hatta GRP, PRP den farklı bir tedaviymiş gibi lanse eden kurumlar mevcuttur. Literatürde PRP Tedavisi olarak yer almaktadır, zaten tedavi plateletlerin içerdiği growth faktörler sayesinde sonuç vermektedir.

PRP tedavisi günümüzde ilk olarak fizik tedavi, ortopedi ve diş hekimliği branşlarında çeşitli hastalıkların tedavisinde tek başına veya çeşitli implantlar ve sentetik materyaller ile birlikte uygulanmıştır.

Son 5 yılda ise PRP Tedavisi

Kozmetik Dermatoloji alanında oldukça popüler bir tedaviolmuştur. Yaşlanma Karşıtı Tedavilerde, Saç Dökülmesi Tedavilerinde ve Saç Ekimi yaptıran hastalarda ekim başarısını arttırabilmek adına PRP tedavisine çokça başvurulmaktadır. Saç ekim hastalarında daha başarılı sonuçlar almak adına PRP’li saç ekim  işlemleri yapılmaktadır.  Ayrıca, ekim sonrası başarıyı arttırmak adına PRP Tedavisi  önerilmektedir. (1 ay sonra; 1 er ay arayla 4-6 seans PRP tedavisi önerilmektedir). 

Antiaging Tedavilerde (Yaşlanma Karşıtı Tedavilerde)

PRP tek başına kullanıldığı gibi; dermapen-dermaroller gibi mikroiğneleme sistemleri, iğneli radyofrekans sistemleri ile birlikte de uygulanmaktadır. PRP, rejeneratif tedavilerin yanı sıra ,  gözenek, akne, skar  ve leke problemlerinde de  oldukça fazla tercih edilen bir yöntemdir.

Özellikle mezoterapi ile kombineli uygulamaları son dönemde oldukça tercih edilmektedir. PRP tedavisinde, plateletleri aktive eden, büyüme faktörlerinin verimliliğini arttıran biyomolekülün KOLLAJEN olduğu bilinmektedir; mikro iğneleme sistemleri ve mezoterapi uygulaması ile artan kollajen sentezi sayesinde PRP Tedavisindeki başarı oranı artar.  

(Genellikle PRP ve mezoterapi kombineli tedavi protokolleri; ayda 1 seans PRP +  sonraki 3 hafta boyunca haftada 1 seans Mezoterapi olarak planlanmaktadır. Toplamda 2-4 seans PRP genellikle yeterli olmakta ve sonrasında hastaya koruma seansları önerilmektedir.  Her PRP seansında mikroiğneleme sistemi ile tedavinin desteklenmesi kesinlikle verimliliği arttırmaktadır.

PRP tedavisine ilgi bu denli artarken;

ülkemizde PRP Sistemi üretimi yapacak ve bunları analiz edecek, geliştirecek   bilgi ve birikim yeterliliği maalesef yoktur. Hala ilkel ayrıştırma sistemlerini kullanan, in vitro analiz tüpleri ile sözde PRP Tedavisi sunduğunu düşünen, plazma ayrıştıran cam ve plastik ürünlerin PRP sistemi olduğunu düşünen oldukça fazla kişi ve kurum bulunmaktadır.

PRP sistemlerinde elde edilen trombosit konsantresi, basit in vitro analiz tüplerindeki trombosit sayımı ile aynı yöntemle yapılabilir gibi bir algı vardır ve PRP Sistemleri bu şekilde trombosit sayımına tabi tutulmaya çalışılmaktadır. Halbuki Class IIb (Sınıf IIb) Trombosit Konsantre Sistem Sertifikasına sahip PRP Kitleri, kandaki trombosit yoğunluğunu minimum 4 katına çıkardıkları klinik çalışmalarca kanıtlandığı için bu sınıflandırmaya tabi tutulmuşlardır;

Bu sistemler güvenli, steril, toksik olmayan saf bir trombosit konsantresi sunar. Ülkemizdeki çeşitli  bilgi, birikim eksiklikleri ve maddi kaygılar nedeniyle maalesef PRP Tedavisi aldığını düşünen ancak  dair maddi manevi zarar gören insan sayısı oldukça fazladır.

Günümüzde tüm dünyada artık en çok tercih edilen PRP Sistemleri; özel inert ayrıştırıcı  jeli ve özel tüpleri sayesinde % 90’nın üzerinde trombosit  verimliliği  sunan sistemlerdir. Bu sistemler protein yapısından dolayı oldukça hassas olan plateletleri denature etmeyecek özellikte tasarlanmıştır; kısa sürede tek santrifüjleme işlemi ile PRP eldesine imkan sunar.

Bu sistemlerin çoğu Avrupa menşeilidir ve Class IIb Tıbbi Cihaz Sınıflandırılmasında Trombosit Konsantre Sistemi olarak sunulmaktadır. Bu sistemler basit cam tüp değildir, iç yüzeyleri özelleştirilmiştir ve içerdikleri ayrıştırıcı jeller biyouyumludur, toksik değildir, herhangi bir kimyasal içermez, ayrıştırma sonrasında eritrositleri ve sitratı  ayrıştırıcı jelin altına hapseder.

Herhangi bir kontaminasyona maruz kalmayan saf trombosit konsantresi eldesine imkan sunar. 5- 10 dakika içerisinde standart kanın 4-4,5 katı kadar trombosit yoğunluğuna sahip  otolog plazma (PRP) eldesine imkan sunar. Güvenli ve etkilidir.

Üst segment PRP Sistemleri;  

Daha başarılı tedavi sonuçları için endikasyonlara yönelik çeşitli katkılar ile sunulmaktadır. (Hyaluronik Asit, Batroksobin, Kalsiyum Klorür, Trombin ve Biotin vb. katkılar gibi)

DPG PRP; % 96 Trombosit verimliliğ sunan, Class IIb (sınıf IIb) Trombosit Konsantre Sistem Sertifikasına sahip, İtalya menşeili bir PRP Sistemidir.

PRP Sistemleri ile alakalı bilgi almak için websitemizi inceleyen ve detaylı bilgi için firmamıza ulaşan ziyaretçilerimizin  sıklıkla sordukları birkaç soru ve cevabı aşağıda bilginize sunulmuştur;

PRP Tedavisi ne demektir?

Hastanın kendi kanından elde edilen platelet bakımından zengin plazmanın kişiye tedavi amaçlı tekrar uygulanmasıdır.

PRP Tedavisi nenden çok farklı fiyatlar ile sunulmaktadır;  tedaviden çok memnun kalan insanlar kadar hiç etki görmediğini söyleyen insanlar da var; bunun sebebi nedir?

Bazı kurumlar gerçek PRP Sistemlerini;

Özel trombosit konsantre sistemlerini kullanırken, bazı kurumlar maalesef analiz amaçlı geliştirilen, birçok kimyasal içeren, enjeksiyona uygun olmayan, trombosit konsantresinden ziyade sadece plazma eldesine imkan sunan, düşük maliyetli in vitro kan analiz tüplerini kullanmaktadır.

Gerçek PRP sistemleri ile PRP tedavisi sunan kurumlarda tedavi sonuçları başarılıdır, tedavi maliyetleri biraz daha yüksektir. Ancak in vitro kan analiz tüpleri kanserojen olmalarının, halk sağlığını tehdit etmenin yanı sıra PRP tedavisi sunmamaktadır.

Bu tarz analiz tüpleri ile sunulan sözde PRP tedavileri başarısız, tehlikeli ve maliyetleri oldukça düşüktür. Yine uzak doğu menşeili ya da yerli üretim sistemler ile yapılan PRP tedavileri daha düşük maliyetler ile sunulmaktadır.

DPG PRP Uygulaması sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Günlük hayatınıza devam edebilirsiniz, ancak 24 saat direkt güneş temasından kaçınılmalıdır.

DPG Tedavisi nasıl planlanır?

Kişinin ihtiyacına göre 2-4 seans uygulama önerilir, seans aralıları 3-4 haftada bir olarak planlanır. Gerçek bir PRP tedavisi genellikle 2. Haftadan daha erken uygulanmamaktadır.  Tabi ki en doğru tedavi protokülüne  uygulayıcı hekim karar verecektir.

DPG PRP Tedavi seansı  ne kadar sürer?

DPG PRP ile platelet konsantresi 5 dakika içinde hazırlanır. Hazırlık ve uygulama süresi 20-30 dakikadır.

– DPG PRP Uygulamasında acı-ağrı hissedilir mi?

Uygulama bölgesine lokal bir anestezik krem-sprey uygulanması önerilir, uygulama esnasında ağrı-acı hissi olmaz; ancak sonrasında birkaç saat süren  hafif yanma ve gerginlik hissi oluşabilir.

– DPG PRP kozmetik dermatoloji alanında ne tür tedavilerde kullanılır?

DPG PRP ’nin başlıca  estetik uygulama alanları yaşlanma karşıtı tedaviler, ciltteki leke, gözenek, skar sorunları ve saç dökülmesi sorunlarıdır.

 

– Growth Faktör içeren (yani büyüme faktörü içeren) mezoterapi solüsyonları PRP Kadar etkili midir?

Growth faktör içeren mezoterapi solüsyonları etkilidir ancak bir PRP tedavisi kadar etkili değildir. PRP bir hücre tedavisidir, kişinin kendi kanından elde edilen büyüme faktörlerinin  mezoterapi solüsyonlarındaki büyüme faktörleri ile kıyaslanması çok doğru bir yaklaşım değildir.

DPG PRP ile PRP Tedavisi   http://www.dpgprp.com/en/videos

Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle;

Aytun Nilay Erdağı

Kimya Mühendisi – Uzman Biyomühendis

Erdağı Medikal Ürün Müdürü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.